ים השיבולים      


תמונת החודש של אורנה ל מאי 2012


ערפילי בוקר בשדות החיטה בנגב הצפון מערבי