רוח הקודש      


תמונת החודש של אורנה ל דצמבר 2011


או אלוהי... ושער המתבדר ברוח...

תמונה זו צולמה בטנריף